Lillebjørn Nilsen Ridder av St. Olav

Utnevnelse til St. Olavs Orden

Hans Majestet Kongen har utnevnt sangskriver og artist Lillebjørn Falk Nilsen, Oslo, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

10.06.2022

Lillebjørn Nilsen mottar utmerkelsen for sin innsats for visekunsten.

Overrekkelse

Dekorasjonen vil bli overrakt søndag 19. juni 2022.

https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=212329&sek=26939

Share
TIL TOPPEN