Norsk sang i skolen

Det meldes at vår regjering nå vil fjerne kravet om sang i norsk undervisning. Jeg sitter her med min irske venn og sangskrivende kolega Andy Irvine, som utbryter; – Lillebjorn, tell them! –

«Andy, the issue came in a Norwegian group on the net underskog.no
«Our goverment will now decide that singing in Norwegian is no longer mandatory in teaching children Norwegian.. blah blah blah»
So I put my answer, trying to translate from my Norwegian:

Why teach our children – to sing?

The answer is short. Actually complex. Children all over the world hear their first minor third from their mothers. Play a and c and a on your piano. You will also hear this in our nation when a mother calls: – Jens Olav, come and eat! – This little minor third is the start of both language and thought.. reason.. Singing in your mothers tongue builds your most important instrument: the language inside you, that  will become your  reflections and intellect.

I love the Faroe Islands, our little neighbour nation in the west, close to Scotland. They are proud of their own language ! In fact each school day begins by singing in Faroese. Singing aids both mathematic and motor skills, in addition to the ability to hear ones own voice blending with others. This builds selfconfidence.
I – Lillebjørn, a professional singer – have been on stages all over the world singing my songs in Norwegian. Doing this has given me friends from all nations, in addition to being an ambassador for our country  and our language.

Should our little nation eradicate  childrens song(in our own language) in our classrooms ?

Without it you could at best become a tipsy karaoke star, singing off key in English or Swedish in the bar on the ferry en route to Denmark…..»

Hvorfor må vi lære våre barn
– å synge?

Svaret er enkelt. Og faktisk ganske omfattende. Barn over hele verden lærer først en moll-ters av sine mødre. Spill a og c og a på ditt piano. Du hører dette også i vårt land når mor roper: – Jens Olav, kom og spis! – Denne lille moll-ters er starten på både språk og tanke. Sangen på ditt morsmål bygger ditt viktigste instrument: språket inni deg. Det som skal bli dine egne refleksjoner og intelligens.

Jeg er glad i Færøyene, vårt lille naboland i vest nær Skottland. De er stolte over eget språk; og starter hver skoledag med færøysk sang. Sangen gir også barna motorikk og matematikk. For ikke å snakke om evne til å la sin stemme høres sammen med de andre. Selvtillit kalles det.

Selv har jeg – Lillebjørn, profesjonell sanger – stått på all verdens scener og sunget mine sanger på norsk. Med dette har jeg fått venner fra alle land. Og vært en ambassadør for vårt land og vårt språk.

Skal vår lille nasjon droppe barnesangen?

Uten den blir du i beste fall stjerne i fylla i ditt evige maroder tonetreff på engelsk og svensk i karaoke-baren på Danskebåten.

Share

2010 Så langt

Lillebjørns gitarer Haugesund
Lillebjørns gitarer venter ved kai i Haugesund

Gitarkameratene har spilt for mer en to tusen mennesker på Spel-amfiet på Stiklestad under Olsok. Det er midtsommer og jeg tenker: Dette har vært litt av et år! Så langt. Jeg sitter og skriver med to tommler på de knøttsmå tastene på min Nokia N900 mens jeg reiser gjennom kongeriket. Mer enn to tusen mennesker sang med igår. Men hvor mange hittil i år? Jeg sender en SMS til kamerat Sunde. Svaret fra mannen med realfag-eksamen kommer kjapt: 29.700 folk!

Hvor mange blir det så om jeg legger til egne konserter, festivalopptredner og TV-show så langt? Med min eksamen fra Musikklinjen på Nissen har jeg ikke tall. Men hvor mange var på min egen Sommerkonsert på Rockefeller i år? Det var fullt. Så vi legger til 1.000 der. Selv startet jeg dette året med et par konserter i Stockholm. Ikke så mye folk der. Men Sveriges Radio overførte konserten! Siden har jeg vært i England og Norge på kryss og tvers. Jeg sitter i et flysete og skriver dette. Et halvår igjen av 2010. Det blir flere flyseter på meg. Både før og etter Øya Festivalen. Og helt på slutten av dette litt-av-et-år runder Gitarkameratene av med Oslo Spektrum 15. desember. Og selv skal jeg, som Vinterbror, runde mine år før året ebber ut.. Hva kan jeg si? Artig. 2010 Så langt.

Share