PORTRETT

Portrett CD Lillebjørn NilsenGATEGUTT
Musikk: Lillebjørn Nilsen Tekst: Rudolf Nilsen (1901-1929)


Jeg kom til verden i en murstensgård
og blev en gategutt.
Og ingen gategutt er født igår.
Han finner tidlig både skyteskår
og krutt.

Jeg har en sang, en liten enkel sang.
Jeg er en gategutt.
Og den har verget meg så mang en gang,
Og ofte har den reist seg i sin klang
og skutt

Den er min tross, den er min tro og drøm:
Jeg er en gategutt.
Og den er hatets sang, en elv i strøm
og kjærlighetens vise ung og øm
til lutt.

I krematoriet skal min hvite ild
til slutt.
Når hjertet flammer i det siste spill
forkynne stolt til den som lytter til:
Jeg var en gategutt.

GRAPPA

STREIKEN VED DE AMERIKANSKE JERNBANER
Lillebjørn Nilsen, etter gammelt skillingstrykk


Har du hørt hva der skrives fra landet der vest,
dette land som blir rost av enhver?
Da vil du sikkert finne at hjemme er best,
skjønt det ofte er usselt nok her.

Når du seiler der over da tror du, min venn,
millionær skal du bli på en stund.
Men du merker det snart, når du kommer derhen,
du har seilet din skute på grunn.

Ti, når folk som man dog kan unnvære så lidt.
som jernbanebetjente og slikt,
skal sin lønning få avknappet - og det så titt,
blir Amerikas ros kun et dikt.

Folk som vare ved jernbanen i Baltimore,
strevet hele jevnddøgnet omtrent!
Gud skal vite at lønningen var ikke stor,
da den avknappet ble med ti prosent.

Men da syntes arbeiderne det ble for galt;
Webb, han samlet dem alle på stand.
Og han sagde: - Får vi ei vårt arbeid betalt,
gjør vi sannelig streik alle mann! -

Direksjonen sa nei, men rent snarlig den så
at det nu ikke lenger var lek:
ti nu gjorde de streik - intet tog kunne gå,
skjønt bestyrelsen bannet og skrek.

Der ble hentet soldater. Med kuler og krutt
skulle de stå bestyrelsen bi.
Men sin lenke den hadde arbeideren brutt.
Han var mektig, ti nu var han fri.

Men det gikk som det pleier. Den kjekkeste mann,
Webb, ble lenket bak fengselets rist.
Men arbeidernes reisning seg spreder kring land.
Og de seirer, de seirer til sist!GRAPPABIRKELANDSVISA
Gammel melodi. Tekst: Johannes Birkeland
arr.: Lillebjørn Nilsen

En sang jeg vil fremføre for alle og enhver,
som sliter og som treller på baneanlegget her.
Jeg er slett ingen dikter, men prøve dog jeg vil
fortelle litt om banen og hvordan alt går til.

Her på Flekkefjordsbanen er flere hundre mann,
Som arbeider og knoger det beste som vi kan.
Fortjenesten er liten og dagen den er lang,
tross alle våre plager så synger vi en sang:

Visstnok vi får en dagslønn - en skammelig mang en gang.
Og kan vi ei betale vår gjeld de bruker tvang.
Da skal på Statens anlegg arbeide vi ei få,
men fra kontor til annet rapportene skal gå.

Befalet her på banen er kunstig sammensatt.
De gamle kontraktører til oppsynsmenn er tatt.
Og vreden kan de bruke og give høyder visst,
forbanner hver arbeider som bliver sosialist.

Vår nutids samfunnsordning, den er så mangelfull.
De mektige og rike, de hoper opp sitt gull.
Jeg kjenner slavesvøpen, den svinges over meg,
- og du, min medarbeider, den rammer også deg.

Farvel da, kamerater som ennu her må bli,
må lykken blive gunstig! det er hva jeg kan si,
måskje vi engang treffe på livets hårde sti
og del i kampen tage for oss at gjøre fri!
 
GRAPPA


DEN BAKVENDTE VISA
Arr. Lillebjørn Nilsen - Folkevise

Eg beisa min støvel og sala mitt sverd,
så batt eg merra ved sida.
Så reiste eg meg til kattemordsferd,
skulle stande den farlege strida.

   Eg låg og eg datt
   eg drøymde inatt,
   eg totte den visa var bakvendt ratt.

Og laksen høgt i furutopp,
han braut smålauvet av greinir.
Og ikorn ned på havsens botn,
skulle brota opp store grå steinar.

Og reven var raud og ikorn var snau,
det stod tvo dyr uti skogen.
Der stande tvoikorn og tamde ein bjørn:
dei ville vel hava'n fyr plogen!

Så kom det fram ein gamal blind mann,
skulle Sjå kor det leid nå med tida.
Og månen han gol og stjørnune song,
det skein ein gauk oppi lia.
 
GRAPPA

ALLE DUENE
Lillebjørn Nilsen © 

En jeger dro en gang av sted.
Og bue og pil det hadde han med.
Men duene ante ikke hva som skulle skje,
de fløy omkring mellom trærne.

   Hvor er du ? Her er jeg.
   Synger du ? Det gjør jeg.
   Heisann ! Hoppsann ! Fallerallera !
   De fløy omkring mellom trærne.

Den første dua bommet han på.
Den andre gav han en fjær så blå.
Den tredje kunne han aldri nå,
hun fløy omkring mellom trærne.

   Hvor er du .....

Den fjerde hadde fløyet mange mil.
Hun'satt på en grein og tok en hvil.
Hun så ikke jegerens farlige pil,
som fløy omkring mellom trærne.

   Hvor er du .....

Den siste dua fløy sin vei.
Bak grønne blader gjemte hun seg.
Og hvor hun er nå - det veit ikke jeg:
Hun fløy omkring mellom trærne.

   Hvor er du .....

Moralen her i visa mi
den er ganske grei å si:
la duene alltid få være fri
og fly omkring mellom trærne!

   Hvor er du ...

GRAPPA

JOHN RILEY
Arr. Lillebjørn Nilsen
Amerikansk folkevise. Norsk tekst: Hartvig Kiran

Eg gjekk meg ut ein morgon tidleg
og anda inn den svale vind.
Kven anna såg enn fager jenta
med mjuke liljekvite kinn.

Eg stogga henne og blidt eg spurde:
Sei, vil du vera ein sjømanns viv?
Å nei, gode herre, eg vil heller vente
og leva møy i all mi tid.

Kva gjer dei annleis enn alle andre,
kva gjer deg annleis enn alt som er?
så ung og fjåg, så fin og fager,
du kan ekte meg om du har meg kjær.

Å nei, gode herre, eg kunne vore
for tre år sidan i ektestand,
men min John Riley han drog or landet,
og eg ber enno sorg for han.

Far bort med meg og gløym din Riley,
far bort med meg til ei framand strand,
så set vi segl for Pensilvani,
farvel for alltid til Engeland.

Eg fer kje med deg til Pensilvani,
eg fer kje med deg til ei framand strand.
Om aldri meir eg får sjå min Riley,
rett aldri gløymer mitt hjarta han.

Då han no såg at ho var trugen,
då tok han henne i famnen inn:
Eg er den Riley som sårt du sakna,
den lenge sørgde kjærvenen din.

Om du er han og ditt namn er Riley
då fer eg med deg til ei framand strand,
så set vi segl for Pensilvani,
farvel for alltid til Engeland

Dei knytta band med hug og hjarta,
til kyrkja gjekk dei hand i hand,
og segl dei dette for Pensilvani,
og levde sælt i ektestand.


GRAPPA

 

BELTET
Arr. Lillebjørn Nilsen - Gammel vise fra Telemark

Det var den heilage påskemorgun eg
sille til kyrkja ride.
Så sprette eg på meg mitt sprotabelte,
det glima våri så vide.

I Roelunden der kjenner dei meg.
I Roelunden der kjenner dei meg.

Som eg meg i kyrja kom
-då folkjet på kne monne falle
så mange som på sitt belte såg,
dei gløymde på Gud å kalle.

Og presten framfer altaret stod,
alt med si lærde tunge.
Då han vart vari beltet mitt,
han gløymde bå' lesa å sjunge.

så baud dei meg tvo stutar.
Og båe så vare dei kvite.
Eg ville kje selje mitt belte burt,
-eg totte det var fer lite.

Så baud dei meg bå' sylv og gull
og mælte det upp i skåler.
Men då eg inkje mitt belte selde,
då gjorde eg som ein dåre!

Og som eg då heimatt frå kyrkja kom
-eg vart i så galne tankar
slå bytte eg burt beltet mitt,
fekk att eit fillepar hanskar.

Fer beltet mitt var inkje så mæt,
som det var sjåande på:
hakane var av sikebeinskjakar,
og beltet av langehalm-strå... 


GRAPPAREGNET ER EN VENN
Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen ©

Regnet er en venn som gråter for seg selv.
Vinden er en vandringsmann som alltid tar farvel.
Solen er en fyrste som kan gjøre som den vil,
når morgengryet lar den slippe til.

Hvis jeg var nattens regn ville jeg flykte med en elv.
Hvis jeg var nattens vind ville jeg hviske deg farvel.
Og hvis jeg kunne klatre på en himmel klar og blå,
ville jeg finne en venn og skinne på.

Men alt det regnet jeg har kjent har rent på mine kinn.
Min følgesvenn har alltid vært en rastløs nattevind.
Og alle mine sanger har morgengryet tatt.
Jeg skulle ønske jeg var regn som falt i natt.

Hvis jeg var nattens regn ville jeg flykte med en elv.
Hvis jeg var nattens vind ville jeg hviske deg farvel.
Alt for mange sanger har morgengryet tatt.
Jeg skulle ønske jeg var regn som falt i natt.

GRAPPA


OLA TVEITEN
© Lillebjørn Nilsen 

Eg heiter Ola Tveiten og eg er ein arbeidsmann.
Eg eig ein traktor og meg sjøl og gjer så godt eg kan.
Og bjørnen ligg i sitt vinterhi. Men det gjer ikkje eg.
For i heile vinter har eg vare med og rydda veg.
Og vegen bli fin og brei og slett.
-Sudelida sudelidei!
Den finaste eg har sett.
-Sudelida sudelidei!
Nei, det var ingen krøttersti.
Om ikkje han ligg her til evig tid
så skal eg eta opp lua mi
-Sudelida sudelidei!
Tra la lalala la!
Fyll opp mitt tomme krus!

Og eg har vel lempa pukkstein og eg har vel lempa grus.
Og eg har vel lengta heim ein gong til kjerring og til hus.
Og eg har vel budd i brakke i vekevis i trekk..
Og eg har vel banna om kvelden og ønska meg ti mil vekk.
For dagen var lang og han var svart.
-Sudelida sudelidei!
Arbeidet var tungt og hardt.
-Sudelida sudelidei!
Spør du meg skal du få svar
at det var arbeid for ein kar 
ifrå oktober til januar.
-Sudelida sudelidei!
Tra la lalala la l
Fyll opp mitt tomme krus!

Og snart skal vegen opnast med mange store ord.
Og får vi sjå ein kakse som kan klippe av ei snor.
Og narren står og smiler – vi har sett det så ofte før –
Og held sin takketale for den stolte kontraktør.
Så ropar dei alle høgt: hurra!
-Sudelida sudelidei!
Og får biletet sitt i bla'.
Sudelida sudelidei!
Men du finn nok ikkje oss
blant alle dei fine folk i floss.
Nei, du kan be dei dra til Moss!
-Sudelida sudelidei!
Tra la lalala la!
Fyll opp mitt tomme krus! 

Og når du sitt i bilen din ein skinnande sommardag,
så send ein venleg tanke til eit trufast arbeidslag
som har jobba seg frametter vegen fleirfaldige tunge mil
for at du skal få trø på ein gasspedal og kjøre kvarhelst du vil.
Mens vi rydda vegen bit for bit.
-Sudelida sudelidei!
Kvar meter har kosta slit.
-Sudelida sudelidei!
Men vegen skal du ha.
Om ikkje du tykkjer han er bra
lukt til helvete kan du dra!
-Sudelida sudelidei!
Tra la lalala la!
Fyll opp mitt tomme krus! 

GRAPPA

Share